top of page

2021 Taiwanese American Association of New York (TAANY) The February 28 Massacre Memorial Service

Producer|Jennifer Liu

Curator|I-Chen Wang


This event was held via Google Meet, presenting a 40 minutes talk, three music videos, and a 6 minutes short film.

Below are the credits for each section.


Talk on February 28th Massacre in Kaohsiung and Taiwanese Oral History Research

Speakers|

Hsueh-Chi Hsu, Distinguished Research Fellow and Director of the Institute of Taiwan History (ITH) at Academia Sinica

Shi-wen Tu, Former Chairman of The 228 Care Association of Kaohsiung City and son of Guang-ming Tu (victim of the February 28 Massacre)


Interviewer|Yu-Shih Huang

Photographers|I-Chen Wang and Mu-Hua Chien

Editor|Yu-Shih Huang and I-Chen Wang


Special Thanks to Jennifer Liu

//


《Taiwan the Green》 Music Video

MV Production|Youth Of The Sea Island Art Production Ltd.

Co-Production|Taiwanese American Association of New York

Talents|Wen-Hsin Wu Michael Lee Guang-Yi Lin


Director / D.O.P. / Editor|Tsung-Yen Lin

Producer| I-Chen Wang


Lyricist|Er-Yu Cheng

Composer| Tyzen Hsiao

Vocal|Michael Lee


Music Production Team

Producer|Guang-Yi Lin

Vocal Producers|Guang-Yi Lin

Arrangement| Edwin Liao

Yueqin Arrangement|Chun-Chi Chen

Yueqin|Wen-Hsin Wu

Daguangxian| Guang-Yi Lin


Recording Engineers|Chun-Chi Chen

Mixing Engineer|Guang-Yi Lin

Yueqin Instructor|Wen-Hsin Wu


Special Thanks

Yu-Ti Koa-á Ensemble|吳栯禔 Yu-Ti Wu

13Lee Erhu|李十三 13Lee、林展毅 Jhan-Yi Lin

//


《Roots》 MV

MV Production|Youth Of The Sea Island Art Production Ltd.

Co-Production|Taiwanese American Association of New York

Talents|Wen-Hsin Wu Michael Lee Guang-Yi Lin


Director / D.O.P. / Editor|Tsung-Yen Lin

Producer| I-Chen Wang


Lyricist|Michael Lee

Composer|Michael Lee

Vocal|Michael Lee


Music Production Team

Producer|Guang-Yi Lin

Vocal Producers|Fu-sing Lee、Chieh-Wen Huang

Hoklo Instruction|Yu-Ti Wu

Arrangement|G7

Guitar| Wei-Hou Pan

Yueqin| Wen-Hsin Wu

Daguangxian|Guang-Yi Lin


Recording Engineers|G7、Wei-Kang Wang、Jimmy Lu

Mixing Instructors|Hao-Lun Huang、Shao-Ting Sun

Mixing Engineer|Kevin Fu

Mastering Engineer|Shao-Ting Sun

Advisors|Alex Wu、Hao-Lun Huang、Ray Huang

Yueqin Instructor|Wen-Hsin Wu

Recording Studios|TNUA IMPACT Recording Studio、HMP Studio


Project Director|Guang-Yi Lin

Copywriter| Michael Lee

Album Designers|Li-Yu Liu、Lian- Joe Chen

Lyrics Reviewer|Wen-Long Zhuang


Original Publishing|

Youth Of The Sea Island Art Production Ltd.

ISRC|TWIA12001101


Special Thanks

Yu-Ti Koa-á Ensemble|Yu-Ti Wu

Dean of R&D of TNUA|Jennie Lin

IMPACT Music Program of TNUA|

CinCin Lee、Micky Yang、Chris Hou、Rung-Shun Wu、Yu-Wei Hsieh、 Ming-Yo Hsieh

13Lee Erhu|13Lee、Jhan-Yi Lin

Prisma Biotech |Kevin Tseng

CEO of Inbloom| Chiung-Yu Chiu

HUNG YUN Color Printing

Jie Tou Fen Community Development Association |

Bi-Qin Liao、Chong-Wen Chen、Shi-Min Yan

And|

Mei-Hau Lin、Su-Jing Lan、I-Chen Wang

//


《Heritage》 MV


MV Production|Youth Of The Sea Island Art Production Ltd.

Co-Production|Taiwanese American Association of New York

Special Appearance|Yu-Ti Wu


Director / D.O.P. / Editor|Tsung-Yen Lin

Producer| I-Chen Wang


Lyricist|Michael Lee

Composer|Michael Lee

Vocal|Michael Lee、Yu-Ti Wu


Music Production Team

Producer|Guang-Yi Lin

Vocal Producers|Fu-sing Lee、Chieh-Wen Huang

Hoklo Instruction|Yu-Ti Wu

Arrangement|G7

Backing Vocal Arrangement|Michael Lee

Backing Vocal|Michael Lee、Yu-Ti Wu、Guang-Yi Lin、Tzu-Chi Wu

Guitar| Wei-Hou Pan

Electric Guitar|Wei-Hou Pan

Yueqin 1st|Wen-Hsin Wu

Yueqin 2nd|G7

Traditional Musical Instruments|G7

Strings Arrangement|G7

Violin|Jing Lu

Viola|Tzu-Chi Pan

Cello|Yuju Huang


Recording Engineers|G7、Wei-Kang Wang、Jimmy Lu

Mixing Instructors|Hao-Lun Huang、Shao-Ting Sun

Mixing Engineer|Kevin Fu

Mastering Engineer|Shao-Ting Sun

Advisors|Alex Wu、Hao-Lun Huang、Ray Huang

Yueqin Instructor|Wen-Hsin Wu

Recording Studios|TNUA IMPACT Recording Studio、HMP Studio


Project Director|Guang-Yi Lin

Copywriter| Michael Lee

Album Designers|Li-Yu Liu、Lian- Joe Chen

Lyrics Reviewer|Wen-Long Zhuang


Original Publishing|

Youth Of The Sea Island Art Production Ltd.

ISRC|TWIA12001101


Special Thanks

Yu-Ti Koa-á Ensemble|Yu-Ti Wu

Dean of R&D of TNUA|Jennie Lin

IMPACT Music Program of TNUA|

CinCin Lee、Micky Yang、Chris Hou、Rung-Shun Wu、Yu-Wei Hsieh、 Ming-Yo Hsieh

13Lee Erhu|13Lee、Jhan-Yi Lin

Prisma Biotech |Kevin Tseng

CEO of Inbloom| Chiung-Yu Chiu

HUNG YUN Color Printing

Jie Tou Fen Community Development Association |

Bi-Qin Liao、Chong-Wen Chen、Shi-Min Yan

And|

Mei-Hau Lin、Su-Jing Lan、I-Chen Wang

//


Short Film on Making Squid Congee

Director / Editor|I-Chen Wang

Special Appearance|Chun-Yen Huang

Photographer|Luke Lin


Comments


bottom of page